ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА проекту Акція «SYOSS Б’ЮТI ВЕЧIРКА» (далі за текстом – «Правила»)

1. Загальні положення

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна» (Юридична адреса: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 120, код ЄДРПОУ 31283830), далі — «Організатор».
1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯРЧЄ» (Юридична адреса: 01135, Україна, м. Київ, вул. Павла Пестеля, буд. 9, код ЄДРПОУ 39362393), далі — «Виконавець».
Метою проведення Акції є популяризація продукції під знаком для товарів та послуг ТМ «SYOSS» серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.

2. Строки проведення Акції — з 01 березня 2016 року до 15 травня 2016 року включно.

2.1. Акція «SYOSS Б’ЮТI ВЕЧIРКА»: з 10:00 год. 01 березня 2016 року до 23:59 год. 15 травня 2016 року включно.
2.2. Визначення Переможців Акції відбувається:
2.2.1. Акції «SYOSS Б’ЮТI ВЕЧIРКА»: щотижня з 10:00 до 17:59 год.

3. Територія проведення Акції. Інформаційна підтримка Акції. Оголошення результатів Акції.

3.1. Акція проводиться на всій території* України, в мережі Інтернет на електронній сторінці Організатора (http://syoss-onlinesalon.com) (надалі — «Сайт»).
3.2. Детальну інформацію щодо Акції можна знайти на Сайті.
3.3. Результати Акції публікуються на Сайті в день визначення Переможців Акції.
* - за винятком тимчасово окупованих територій України.

4. Учасники Акції

4.1. В Акції можуть брати участь виключно дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років, що проживають на території України, враховуючи обмеження, які встановлено розділом 3 Правил, та які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови цих Правил (надалі — «Учасники Акції»).
4.2. В Акції не мають права брати участь:

 • працівники та представники Організатора, Виконавця Акції та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці і проведенні Акції та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 • іноземці та особи без громадянства;
 • особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;
 • особи, що не відповідають вимогам п. 4.1. цих Правил.

4.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

5. Умови участі в Акції — «SYOSS Б’ЮТI ВЕЧIРКА»:

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, повинна протягом Строку проведення Акції здійснити дії в такій послідовності:
5.1.1. Для участі в Акції Заявнику необхідно зареєструватися на Сайті за допомогою свого Акаунту однієї з соціальних мереж Вконтакті або Facebook (Фейсбук), надалі — «Акаунт».
5.1.2. Ознайомитись на Сайті з Правилами участі в Акції.
5.1.3. Заповнити поля форми реєстрації з такими особистими/персональними даними:

 • прізвище, ім’я Заявника, що відповідають офіційним документам Заявника (паспорту громадянина України);
 • контактний номер телефону Заявника;
 • адреса електронної пошти (email) Заявника.

5.1.4. Заповнити заявку на участь в Акції, що подається Заявником та має відповідати таким критеріям:

 • повнота (інформацію надано в обсязі, визначеному в п. 5.1.3. цих Правил);
 • достовірність (всі факти, викладені в Заявці, мають буди правдивими та підтвердженими);
 • відповідність законодавству України та загальноприйнятим нормам моралі;
 • відповідність умовам Акції та цим Правилам.

5.1.5. Використовувати Акаунт для реєстрації в соціальній мережі Вконтакті або Фейсбук (Facebook), при цьому Акаунт має бути заповнений не менше ніж на 70% та повинен містити всю необхідну інформацію для участі в Акції (у разі відсутності інформації про Учасника, яка міститься в його Акаунті в соціальній мережі, де вже зареєстрований Учасник, такий Учасник повинен заповнити відповідні поля). До участі в Акції не допускаються фіктивні (вдавані) акаунти Учасників та/або Акаунти, що містять завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Учасника, а також Акаунти Учасників, що не дають змоги ідентифікувати належним чином такого Учасника Акції**;
5.1.6. Створити колаж з використанням своєї фотографії та фотографій трьох своїх подруг.
5.1.7. Купити продукцію ТМ «SYOSS», достатньо однієї одиниці продукції.
5.1.8. Ввести номер товарного чеку з продукцією ТМ «SYOSS» у поле реєстрації на Сайті.
5.1.9. Поділитися створеним колажем на своїй сторінці в соціальній мережі.
5.2. Реєструючись в Акції, згідно з п. 5.1. Правил, Учасник підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п. 4.1.-4.3. цих Правил та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.
5.3. Кожен Учасник має право надсилати необмежену кількість робіт, щоб взяти участь в Акції.
5.4. Рішення про відмову в участі та/або зняття Учасника з участі в Акції та/або відмову надання/вручення Подарунків відповідному Учаснику Організатор Акції приймає на підставах, вказаних вище в п. 5.1. цих Правил.
** - Аби уникнути відмови в участі та/або зняття Учасника з участі в Акції та/або відмови надання/вручення Подарунків відповідному Учаснику, Акаунт добросовісного Учасника повинен містити достовірну інформацію (згідно з документом, що посвідчує особу: паспорт громадянина України) про прізвище, ім’я Учасника та справжнє фото Учасника. Акаунт Учасника, який не містить вказаної інформації, буде визначено Організатором як такий, що є фіктивним, удаваним, і такому Учаснику буде відмовлено в участі в Акції та/або знято з участі в Акції та/або відмовлено в наданні/врученні Подарунків Акції.

6. Подарунковий фонд Акції

6.1. Акція — «SYOSS Б’ЮТI ВЕЧIРКА». Подарунковий фонд Акції:
6.1.1. Подарунок — для 10 (десяти) переможців — виїзд стилістів додому до Переможця (в межах міст — обласних центрів України).

7. Визначення Переможців Акції

7.1. Акція — «SYOSS Б’ЮТI ВЕЧIРКА»: Щотижня з 10:00 до 17:59 год. у період з 07 березня до 09 травня 2016 року включно буде визначено 10 переможців за допомогою сервісу random.org
Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками. Організатор/Замовник Акції залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Подарунків Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор/Замовник або залучені ними треті особи повідомлять про них додатково. Організатори залишають за собою право модерації фотографій Учасників та в будь-який час можуть попросити від Учасника підтвердження даних, вказаних на сторінці Учасника. У разі ненадання такої інформації Організатор має право відмовити Учаснику в участі в Акції. У випадку недостовірності, неповноти наданої інформації Організатор не несе відповідальності щодо несповіщення Учасника про право отримання Подарунка, перемогу в Акції.
7.3. Інформація щодо Переможців публікується на Сайті.

8. Порядок та строки отримання Подарунків Акції:

8.1. Учасник, якого буде визначено Переможцем Акції, зобов’язаний у строк до 10 (десяти) робочих днів від дня отримання від Виконавця Акції повідомлення, надати/повідомити шляхом відправлення Виконавцю такі документи та інформацію:
8.1.1. адресу, на яку Переможець бажає одержати Подарунковий візит стилістів (ці адреси мають входити до територій міст — обласних центрів України);
8.1.2. надіслати скан-копії таких документів:
8.1.1.1. копію паспорта громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт);
8.1.1.2. копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
8.1.1.3. підписати акт отримання Подарунка Акції (або інший документ, наданий Виконавцем Акції, який засвідчує факт отримання Подарунка Акції, на розсуд Виконавця) після одержання Подарунка.
8.2. У випадку, якщо Переможець Акції не зв’яжеться у вказаний у пункті 8.1. Правил строк та не надасть Виконавцю Акції інформацію/документів, які вказано в п. 8.1. Правил, то вважатиметься, що такий Учасник добровільно відмовився від отримання Подарунка Акції та він не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. Організатор Акції розпоряджається таким невитребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.
8.3. Передавання права на отримання Подарунків Акції третім особам не допускається.
8.4. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Подарунків Акції.
8.5. Виконавець/Організатор мають право:
8.5.1. Відмовити у видачі Подарунків Акції Учаснику, який не виконав належним чином та в повному обсязі умови, необхідні для отримання такого Подарунка згідно з цими Правилами;
8.5.2. Відмовити у видачі Подарунка, якщо Учасник вказав недостовірну інформацію про себе та/або адресу доставки.
Грошовий еквівалент Подарунків не видається
8.6. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за технічні проблеми з передаванням даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу інтернет-сайтів, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Головного подарунка/Подарунків Акції.
8.7. Виконавець/Організатор Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т. ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації передбачено цими Правилами.
8.8. Виконавець/Організатор Акції не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.
8.9. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Переможців Акції скористатись наданими їм Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.
8.10. Виконавець/Організатор Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків Акції. Виконавець/Організатор Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і права на одержання Подарунків Акції. Виконавець Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.11. Виконавець/Організатор Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора Акції та залучених ними третіх осіб обставини.

9. Додаткові умови

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з цими Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.
9.2. Для отримання Подарунку Акції в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Організаторові/Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (в т. ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т. ч. інформації щодо контактів з ним).
9.3. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.
9.4. Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Подарунків Акції.
9.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (в т. ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їхніх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.
9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначено для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
9.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних Переможця, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема виконання вимог чинного законодавства України щодо реклами, податків та у сфері бухгалтерського обліку, для проведення Акції згідно з офіційними правилами, підготовки статистичної інформації тощо.
9.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України щодо реклами, податків та у сфері бухгалтерського обліку.
9.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

 • на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;
 • вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
 • застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.11. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
9.12. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці», що є власністю Організатора, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Акції.
9.13. Особою зі сторони Організатора, відповідальною за координацію та контроль за проведенням Акції, є Брусова Марія, менеджер.